Şuşa Beyannamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve Güney Gaz Koridoru’nun geliştirilmesine vurgu yapan Şuşa Beyannamesi, onaylandı.

Milletlerarası antlaşma niteliğindeki; Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, 5340 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylandı.

Beyanname uyarınca Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluk ve çok yönlü işbirliği geliştirilecek; iki ülkenin askeri ve stratejik konular başta olmak üzere siyasi , ekonomik, ticaret, kültür, sağlık, eğitim ve spor gibi pek çok konudaki potansiyeli ilkesel olarak birleştirilecek ve her alanda işbirliği yapılacak.

Şuşa Beyannamesi, Ermenistan’ın 30 yıldır süren saldırgan politikasının durdurulduğunu; Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarıldığını da ifade ediyor.

Beyanname kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında da çeşitli işbirliği ve müttefiklik ilişkisi yürütülecek. Taraflar bölgenin ve Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı veren doğalgaz kaynak ve güzergah çeşitlendirmesini sağlayan stratejik Güney Gaz Koridorunun hayata geçirilmesinde Türkiye ve Azerbaycan’ın öncü rolü olacağını vurgulayarak; Güney Gaz Koridorunun etkili biçimde kullanılması ve daha da geliştirilmesinde koordinasyon içinde çalışacaklar. İki ülke küresel enerji sektöründeki gelişmeleri de dikkate alarak bölgenin enerji arz güvenliğinin pekiştirilmesini temin etmek üzere, elektrik alanında da bölgesel işbirliğine katkı sağlayacaklar.

Beyanname Azerbaycan’ın batı rayonları ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasındaki koridorun (Zengezur Koridoru) açılması ve koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars Demiryolu’nun inşaatının önemini de vurguluyor.