Sivas Cumhuriyet Üniversitesi en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaat kaideleri neler?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Unsurunun (B) fıkrası uyarınca Ofis Çalışanı, Dayanak İşçisi, Tekniker, Sıhhat İşçisi, Diyetisyen, Eczacı, Fizyoterapist, Spor Uzmanı ve Teknisyen takımlarına işçi alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacak olan kurum, müracaat kuralları ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. 

BAŞVURU HALİ VE ZAMANI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işçi alımı müracaatları 20 Haziran 2022 tarihi prestiji ile başlayıp 4 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr üzerinden temin edilecek müracaat formu ve gerekli  evraklarla birlikte (belgelerin aslı görülerek) İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaat yapmaları gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER

1) Müracaat formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).

2) Mezuniyet evrakı (Barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir).

3) 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Evrakı.

4) Deneyim istenen durumlara başvuran adaylar için, Çalışma Evrakı ve SGK Dökümü yahut Hizmet Dokümanı (SGK Dökümü Barkodlu e-devlet çıktısı da kabul edilecektir).

5) Sertifika yahut Evrak (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi, aslı görülerek fotokopisi alınacaktır).

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 Sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel koşullar aranır.

 • 2020 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan tipleri dikkate alınacaktır.

 • Eczacı konumuna başvuracak adaylarda Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar uyarınca KPSS puan koşulu aranmamaktadır. Aday sayısının konum sayısından fazla olması durumunda bu konum için kelamlı imtihan yapılacak olup, ayrıyeten duyuru yapılacaktır.

 • Spor Uzmanı konumuna başvuracak adaylarda KPSS (B Grubu) puan sırası temel alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her bir takımın 10 (on) katı kadar aday kelamlı imtihana çağrılacak olup, ayrıyeten duyuru yapılacaktır.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile çalışmaya ve misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile manisi bulunmamak.

 • Nöbet yöntemi çalışmaya mani bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

 • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumuna başvuran adaylar için müracaat bitim tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak, öteki konumlara başvuran adaylar için müracaat bitim tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,

 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.’’ kararına uygun olması.

 • Başvuru ve atama süreçleri sırasında gerçeğe karşıt evrak verenler, beyanda bulunanlar yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal süreç yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Kontrat yapılmış olsa dâhi feshedilir.

 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal yahut değişiklik yapma hakkına sahiptir.

RESMİ İLAN METNİ