Sayıştay’a üye seçimi kararı Resmi Gazete’de

TBMM Genel Şurası’nda yapılan oylamayla seçilen Sayıştay üyelerinin isimleri Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TBMM Genel Kurul’unda 29 Haziran’da yapılan seçim sonucunda Erdoğan Durkut, Selim Fazilet, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Saygıdeğer İnce Sayıştay üyeliğine seçildi.