Doktorlardan coronada yaz dalgası uyarısı!

İstanbul Tabip Odası, COVID-19 yaz dalgası uyarısı yaparak hükümete tekliflerde bulundu. Kapalı alanlarda maskenin geri getirilmesi, temaslı takibi sisteminin güncellenmesi, Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni tip mRNA aşılarının temin edilmesi davetleri yapıldı.

İstanbul Tabip Odası, COVID-19 yaz dalgasına karşı ihtarlarda bulundu.

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, İstanbul özelinde COVID-19 pandemisinin gelinen kademesini pahalandırmak için vilayet sıhhat müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, ilgili meslek örgütleri ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin bir ortaya gelmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.

İstanbul Tabip Odası’nın hükümete teklifleri şu formda:

“MASKE GERİ GETİRİLMELİ”

*COVID-19 bilgileri epidemiyoloji biliminin gereklerine uygun biçimde günlük olarak ülke, bölge, vilayet ve ilçe tabanlı olarak açıklanmalıdır.

*Temaslı takibi için sistem güncellenmelidir.

*Toplu taşıma üzere bireylerin mecburî olarak kullandığı kamusal kapalı alanlarda maske zarurî olmalıdır.

*Aşılama konusunda risk kümelerini, vilayet genelindeki sosyoekonomik eşitsizlikleri, eksik aşılanmayı gidermeyi hedefleyen bir aşı kampanyası tekrar düzenlenmeli, mRNA aşıları tercih edilmelidir.

“YENİ TİP AŞILAR TEMİN EDİLMELİ”

*mRNA aşısının (Comirnaty) kullanım kolaylığına ulaşması açısından azami iki kişilik flakonlar biçimine dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

*Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni tip mRNA aşıları temin edilmelidir.

*Sonbahar periyodu tedbirleri açısından okullar eğitime başlamadan evvel çocukların aşılanmasının tamamlanması için altı aydan büyük herkese aşı hakkı tanınmalıdır.

“PCR TESTİNE ERİŞİM KOLAYLAŞMALI”

*Kamu hastanelerinde fiyatsız PCR ya da süratli test erişim kolaylaştırılmalı ve bulaşmayı önlemek açısından test örnekleri sıhhat kurumlarının yoğunluğundan ayrıştırılmış bölgelerde alınmalıdır.

*Riskli hasta kümelerinin hastaneye yatışlarında ve ameliyat geçirecek olan şahısların ameliyat öncesi solunumsal yakınması olduğuna bakılmaksızın PCR ya da süratli test incelemesi yapılmalıdır.

“SONUÇLAR KAMUOYUNA PAYLAŞILMALI”

*Sağlık çalışanlarının sıhhati kapsamında çalışanlara yönelik semptom takibi ve gerektiğinde süratli test ya da PCR incelemesi hayata geçirilmelidir.

*Ülke ve vilayet genelinde kâfi sayıda randomize genomik tahlil yapılarak baskın olan varyantın takibi yapılmalı ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

*Molnupiravir (Covinavir®) etken unsurlu ilacın 65 yaş üstü, aşısız ve risk kümelerinde kullanılması açısından toplumsal bilgilendirme yetkinleştirilmelidir.

*SARS-CoV-2’ye aktifliği kanıtlanmış olan öbür antiviral ilaçların (Nirmatrelvir-Ritonavir ve Remdesivir) fiyatsız biçimde gereken olgulara ulaştırılmalıdır.